in Essentie

Leven vanuit je essentie

Leven vanuit je essentie betekent voor mij dat je je ware aard leeft, dat je leeft wie je ten diepste bent. Afgestemd op jouw levenspad. Je bent je ervan bewust dat je de schepper bent van jouw leven en van daaruit neem je je verantwoordelijkheid, ook voor het grotere geheel. Je leeft vanuit het bewustzijn dat je verbonden bent met alles en iedereen.
Als het even niet lukt

Door alles wat je meemaakt in je leven kun je van jezelf verwijderd raken. Je laat jezelf als het ware los. Je past je aan en ontwikkelt belemmeringen, overlevingspatronen en oordelen. Die houden je tegen om te kunnen zijn wie je werkelijk bent.

Als je niet vanuit je essentie leeft, kan zich dat op verschillende manieren uiten. Bijvoorbeeld als:

 • je je vermoeid, uitgeput of futloos voelt.
 • je weerstand voelt tegen gebeurtenissen in het dagelijkse leven.
 • je het gevoel hebt niet goed genoeg te zijn en je moeite hebt jezelf te accepteren zoals je bent.
 • ervaringen of gebeurtenissen uit het verleden een rol spelen.
 • je op een punt bent gekomen in je leven waarin je je afvraagt wie je nou eigenlijk bent.
 • je wordt belemmerd door angst.
 • je het gevoel hebt niet in balans te zijn.
 • je slecht dingen van je af kunt zetten of los kunt laten.
 • je onzekerheid en onveiligheid voelt en je de neiging hebt om je terug te trekken uit het leven.
 • je het lastig vindt om je ruimte in te nemen en jouw waarheid te leven.
 • het leven je zwaar valt, je het niet meer ziet zitten en er geen vertrouwen meer in hebt.

Weer verbinden met jezelf

Om vanuit je essentie te kunnen leven, is het nodig om (weer) verbinding met jezelf te maken.
Dit ontstaat vanuit een bewustwordingsproces waarin je jezelf leert kennen en accepteert om wie je bent.

Ik bied een uitnodigende ruimte aan om jezelf te verbinden met je essentie.
Om te ontdekken dat die kracht, die rust, die vrede, die harmonie in jou aanwezig is.

Heb je een hulpvraag? Fysiek, mentaal of emotioneel?
Dan nodig ik je uit om je hulpvraag in te brengen,
zodat ik mijn behandeling daarop kan afstemmen.